Projectteam 

Floor Max

Na een studie Opvoedkunde (UvA) en een opleiding aan de Kunstacademie (HKU) combineert Floor Max haar twee passies in het ontwikkelen en uitvoeren van kunstprojecten binnen het onderwijs.'Zowel bij het ontstaan van mijn eigen werk als bij mijn manier van lesgeven is het scheppen van voorwaarden essentieel. Hoe maak je van niets iets? Daar gaat het over. Van idee tot project, van brainwave tot tentoonstelling en van een hoop chaos tot een kunstwerk. Het tot stand brengen van een goede samenwerking met een groep kinderen, leerkrachten en een schooldirectie bestaat bij aanvang ook uit veel verschillende componenten. En als het goed is ontstaat er iets moois, met veel betrokken betrokkenen en een heleboel onuitwisbare leermomenten.'
Als beeldend kunstenaar is Floor betrokken bij het eerste TOEVAL GEZOCHT project. Voor TOEVAL GEZOCHT werkt zij daarna een jaar lang op de Familieschool in Heerhugowaard. In dat jaar staat het onderzoek naar hoe het werken in het atelier gecombineerd kan worden met het dagelijkse leren centraal. Documenteren en reflecteren spelen hierbij een belangrijke rol.
De daaropvolgende jaren specialiseert Floor zich in deze werkwijze tijdens projecten als ‘Van ons voor hier’ in Hoorn en ‘Bouwplaats’ in Alkmaar, in samenwerking met Reggio Piccolo.

www.floormax.nl

Marieke Hunze 

Marieke Hunze is beeldend kunstenaar. Een centraal thema in haar werk is de poëzie van het alledaagse. Dit thema geeft ze vorm in schilderijen en tekeningen waarin ze verschillende materialen en technieken combineert. De wens om via beeld ideeën te delen met anderen, volwassenen en kinderen, geeft ze vorm in werk voor de publieke ruimte. Het publiek of de opdrachtgever/toekomstige eigenaar wordt zoveel mogelijk betrokken bij de totstandkoming van het kunstwerk. Onder de naam Lijm-lab maakt ze samen met collega Brenda Jonker sinds 2003 kunstprojecten voor scholen en buurten waarin fantasievol onderzoek van materialen en ideeën het uitgangspunt is. 

De visie van TOEVAL GEZOCHT is vanaf het eerste begin een bron van inspiratie en herkenning. In 2010 sluit ze zich aan bij de theoriegroep die toen van start ging. Van september 2012 tot haar overstap naar het projectteam in februari 2014 was Marieke lid van het bestuur van TOEVAL GEZOCHT.

www.mariekehunze.nl

Jantine Geels beeldend kunstenaar

Heidi de Geus beeldend kunstenaar

Sanne Groen beeldend kunstenaar

Johanneke Lamoraal Wichers beeldend kusntenaar

Anita Manshanden beeldend kunstenaar

Iris Oltheten, muziekdocent Jong geleerd...

Iris Oltheten is als hoorniste opgeleid aan het Fontys Conservatorium in Tilburg en volgde daarnaast een master Kunsteducatie. Tijdens haar studie hield ze zich naast klassieke muziek ook met jazz en muziektheater bezig. Haar grote passie is het spelen voor kinderen. Voor duizenden kinderen uit groep 3 en 4 speelde ze in het door haar zelf geschreven concert Krassen en Kicksen voor hoorn en strijkkwartet. Bij het Muziekcentrum van de Omroep werkt zij als projectleider educatie, ontwikkelaar en producent van educatieve projecten voor kinderen van alle leeftijden bij het Groot Omroepkoor, het Radio Filharmonisch Orkest en het Metropole Orkest.  Iris volgde een opleiding Creative Music Making bij  Fraser Trainer, Matthew Barley en Dominic Harlan. Ze is verbonden aan de culturele vrijplaats Splendor Amsterdam en geeft daar wekelijks les aan jonge kinderen.
www.splendoramsterdam.com
www.jongklassiek.nl

Debby Korfmacher, muziekdocent Jong geleerd...

Debby Korfmacher speelde van jongs af aan viool en dwarsfluit. Ze studeerde muziek aan de School of Oriental and African Studies (SOAS, University of Londen). Door toeval ontdekte zij daar de mbira, een duimpiano uit Zimbabwe. Vervolgens stortte ze zich helemaal op Afrikaanse muziek. Naast mbira ging zij ook kora, een harp uit West Afrika, spelen en ze maakte studiereizen naar Zimbabwe en Senegal. Debby geeft les op het Conservatorium van Amsterdam en op Muziekschool Amsterdam. Regelmatig wordt ze gevraagd om iets over Afrikaanse muziek te vertellen of mbira workshops te geven als gastdocent op hogescholen en conservatoria in heel Nederland. Daarnaast geeft ze workshops volgens de methode Creative Music Making, ontwikkeld door de Guildhall School of Music & Drama in Londen, waar zij trainingen heeft gevolgd. Als artiest en artiestencoach was Debby verbonden aan MeMo, stichting Memorabele Momenten, die podiumkunsten naar jonge kinderen van 0-6 brengt.

David Roda, tekstredacteur

David Roda is heeft zich na de lerarenopleiding Nederlands ontwikkeld tot communicatiespecialist bij een internationaal adviesbureau. Daarnaast is hij actief in een aantal vrijwillige projecten, vooral als webredacteur en content manager.Hij verzorgt de tekstredactie voor het online rapport Jong geleerd..., het laatste project van TOEVAL GEZOCHT over creatieve muziekeducatie aan jonge kinderen.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.