Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

In de klas hebben we de tovermachine geïntroduceerd. Deze machine maakt alles licht en donker. Iedereen wilde wel met de tovermachine werken. We hebben de machine in een andere ruimte gezet met een grote doos met allerlei verzamelde spullen stiften en scharen. Elke keer konden er zo'n vijf kinderen in deze ontdekkingshoek. Na een voorzichtige start ontdekten de kinderen dat er wel heel veel mogelijk was met deze licht-donker machine. Er werden geweldige vondsten gedaan.

TovermachineIris: "ik wil mijn ding donker maken"Nick: "ik heb er iets ingedaan""Kijk eens hoe gek""donkerder nog donkerder""ja, die is mooi"Nick krijgt het te pakken en experimenteert er op los.
Lexy: "ja, dat gaat dat leuk worden""oh, deze is heel mooi"
Lexy voelt aan het papier "wat is ie lekker warm"
Ik: Zal ik hem lichter of donkerder maken?Nick: "lichter!"Valesca: "donkerder!"
Lexy: " Valesca vind je het hier leuk?""Vind je het hier bij de tovermachine leuk?"Valesca: "wat is eigenlijk een tentoonstelling?"Lexy: "nou, dat is een museum dan staan alle dingen netjes op een rijtje... dat lijkt net een kring".
Valesca wil haar doos fotokopiëren."Heel veel want ik wil alle kinderen uitdelen met zo'n foto"
Bertrand: "dat is geen tovermachine, dat is een printer"Er wordt geëxperimenteerd met meerdere vellen papier op elkaar.
Ik: "morgen is de laatste dag".Lexy:"de tentoonstelling!"Lexy: "wil jij dan alles netjes op een rijtje zetten?'

Reflectie

Het kopieerapparaat werd heel gemakkelijk voor tovermachine aangenomen. Doordat we het hebben geïntroduceerd als tovermachine werd het duidelijk dat je hier wonderlijke dingen mee kan doen.
Er werden voorwerpen opgelegd, voeten, schoenen, tekeningen, plastic speelblokken, haren... en alles werd met elkaar gecombineerd. Soms moest alles nóg donkerder en soms nóg lichter.

47

ma 8 okt.

dag 14
8 oktober 2007
Iris
Lexy's haar wordt donker getoverd
De tovermachine die alles licht of donker maakt
Een echte camera gekopieerd, uitgeknipt en nu kun je er doorheen kijken.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.