Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

We vragen iedereen wat hij/ zij deze ochtend in het atelier wil gaan doen. Sebastiaan begint te glunderen. Even later zien we hem weer druk bezig in zijn 'tent'.

1e helft ochtend
De tent van SebastianSebastian: "dan ga ik erin en dan is het heel donker"

(heeft een paperclip)
"mag ik dit ergens vastmaken, aan m'n tentje?'

Sebastian trekt Jette aan haar mouw.
"maak even een foto van m'n tent, want straks is íe al helemaal af"
2e helft ochtend

Nick is in het tentje van Sebastian gekropenSeb: "hij mag niet in m'n tentje'Ik: vraag of hij eruit wil.
Seb: "heb ik al gedaan"Seb. tegen Nick: "baby!""stommerd!"
Seb:"ik heb deze balletjes niet meer nodig ik doe ze hierin, mag dat?"Ik: "ja"Seb.: "leuk toch"
Er vindt een speels gevecht plaats met stokken tussen Nick vanuit de tent en Sebastiaan die zich buiten de tent verdedigt.
Nick gaat wegSeb: "Yes!"
Seb: "mag hier verf in?'Hij verzameld touwen en wil veel kleuren verf, hij pakt een vel papier begint te schilderen en plakt er stukjes touw op.Op een gegeven moment zijn z'n touwen door iemand anders meegenomen.Seb: "waar zijn m'n touwen?"

Reflectie

Het is opvallend hoe consequent Sebastian door blijft werken aan z'n tentje. Hij probeert ook iedere keer de tent nog donkerder te maken door allerlei lagen over elkaar heen te bevestigen.

46

maandag 08-10-07

dag 14
8 oktober 2007
Dichter en donkerder
Laagje op laagje
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.