Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

We begonnen deze ochtend in de klas van Joke met een introductie over de printer, als de 'tovermachine die alles licht en donker maakt, en met een klein gesprek over de verschillende manieren om dingen aan elkaar vast te maken.
We vroegen de kinderen hoe je dingen allemaal aan elkaar vast kan maken. Als een van de mogelijkheden bracht Roos een wikkeltechniek naar voren, met touw en met ijzerdraad.

Het is opvallend hoe veel invloed zo'n kleine gebruiksaanwijzing heeft. Vooral in de kleine hoek waren kinderen steeds bezig met het verbinden van spulletjes, en werd er op groot- en klein formaat naar hartelust gewikkeld.

De kinderen waren vandaag opvallend rustig en geconcentreerd aan het werk.

Een aantal kinderen gingen verder met de verzameldozen of waren bezig met eigen individuele projectjes.

Zo was Donnie de hele ochtend bezig met het 'witten' van zijn doos met witte tape. Iets later was hij bezig met het inwikkelen van zijn hand met doorzichtig foliepapier. Hij maakte er een bol van en beplakte deze met tape zodat hij harder werd. Toen hij de bol van zijn hand haalde zag hij de afdruk van zijn hand er in staan.

Donnie heeft z'n hand in folie ingewikkeld."kijk m'n boxen!"
Maren scheurde kleine stukjes papier en beplakte haar deksel hiermee. De blauwe, gescheurde strookjes papier deden haar aan de zee denken.

"Zullen we uitvindertje spelen?" opperde Lexy. "Dat is leuk, dan moet je allemaal mooie dingentjes maken en hier in het midden leggen".

Later zegt Lexy: "Wij spelen uitvindertje, wij maken eerst allemaal zelf iets en dan maken we het aan elkaar." Nick: "Wat zijn jullie aan het doen?" Ashely: "Wij zijn aan het uitvinden." Lexy: "Dat weten we nog niet, dat komt vanzelf, het is nog een gehiem."
Donnie"Ik heb een parasolletje meegenomen maar die zit in m'n voortas".

Rogier heeft iets gekleid:"dit is een sneeuwpop"Laura heeft ook gekleid: "wil je een koekje van het paddestoeltje""koekje van de kabouter"Roos komt aanlopen met goudkleurige stof en splitpennen.Roos: "ik ga een huis maken"Seb.: "huisje"Seb.: "ik heb een tent gemaakt"Donnie: "kijk eens!""ik heb allemaal helicopters"Ik: "wat doen die helicopters dan?"Donnie: "uitstappen"

Reflectie

Het was opmerkelijk hoe de kinderen meteen aan de slag gingen met verbinden in de vorm van plakken en wikkelen. We merken dat het heel belangrijk is goeie keuzes te maken in dat wat je aanbiedt en ook te kijken of het ├ęcht noodzakelijk is. De impact die dergelijke uitleg heeft is groot omdat je merkt dat er direct mee wordt toegepast. Aan de ene kant brengt het ze een stap verder en aan de andere kant kan het ook remmend werken doordat er zelf niet meer wordt ontdekt.

48

maandag 08-10-07

dag 14
8 oktober 2007
Kleine creaties
handbol
verzameldozen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.