Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De tweede groep ging ook direct aan de slag met de boot. Al snel werd het een spel. Op de boot waren Jeroen en Tom de poezen. Ze waren piratenkatten.

Jill en Mari-carmen gingen weer kleien. Op een gegeven moment vonden ze kleine gekleurde papiertjes, waarmee ze de klei konden versieren.

Bente en Yasmine gingen tekenen. Ze tekenden boten. Ook ging Bente verder aan haar tekening met de zeemeerminnen.

"Het lijkt op een splinter en het doet pijn aan je knie"
(Sasha zocht de niettang)

Reflectie

We waren het erover eens dat de sfeer vandaag al volledig was omeslagen, doordat de kinderen doorhadden dat het de laatste keer was. Ze waren zelfs al een beetje destructief bezig, met uitzondering van de kleintjes. Die hebben nog geen besef van alles wat er te gebeuren staat, en wachten meer af wat er komen gaat.

de volgende keer zullen we het kort houden, en ook niet al te veel foto's maken. We gaan met z'n allen werken vanuit de cirkel, en gaan proberen een enorme cirkel te maken van de meegebrachte spullen en de spullen uit het atelier. Dit is immers nooit echt op gang gekomen, misschien de laatste les dus wel. We moeten wel allemaal meewerken om de grote groep in het atelier in toom te houden. achteraf volgt limonade met een koekje om de tijd in het atelier af te sluiten.

Josee vertelde nog dat er een andere juf is die nu ook met haar leerlingen op ongeveer dezelfde manier (voor hoever mogelijk) bezig is, maar dan in haar eigen lokaal. ze vertelde dat de resultaten verdacht veel lijken op de resultaten die wij hebben gezien. de technieken klei met stokjes lijkt ook daar razend populair, en zelfs de rietjes zijn er ook daar aan te pas gekomen.

We merkten dat de kinderen eigelijk een beetje klaar zijn met het onderwerp boot, en als het project nog door had gelopen hadden we nu al een nieuw aspect erin moeten brengen. Je merkt dat de aandacht een beetje verslapt, en dat ze toe zijn aan wat nieuws.

29

groep 2

dag 15
9 oktober 2007
Yasmine staat op de boot
Tekening van Mara
Ik kan niets doen, mijn vingers zitten aan elkaar
Zwembad van Jill
Zullen we samen een boek maken?
Sloopkogel
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.