Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De kinderen waren al een beetje voorbereid dat dit de laatste echte keer werken in het atelier was. Het kwam hierdoor een beetje langzaam op gang,
Er was een groep jongens dat in de boot gingen spelen. De boot was dus blijkbaar af. Er hoefde niks meer aan gedaan te worden.

Er werd veel geschilderd en getekend in het atelier.
Anton is de kapitein, maar Rik is de baas. Dit komt omdat Anton het onderste heeft bedacht. Rik heeft een kip gemaakt en als je die dan weghaald wordt het schip onzichtbaar, en wij ook!

Verder kwamen de poezen in conflict met de piraten.
"We kunnen toch piratenpoezen zijn, of piratenhonden" "Maar honden en poezen krijgen altijd ruzie! Behalve blindegeleidenhonden"
"Ik heb geen blindegeleidenhonden, ik heb Bulldoggen"

28

groep 1

dag 15
9 oktober 2007
zagen
huis van Noa
samen
Anton is de kapitein van het schip
Naast de wasmachine
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.