Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag was het grote afscheid van het atelier en alles wat daarbij hoort. We begonnen in een cirkel van fietsband waar vier vuilniszakken in stonden. Hier gingen we allemaal omheen zitten. Vervolgens mocht iedereen met de ogen dicht iets uit de zak pakken. Deze spulletjes werden allemaal aan elkaar geknoopt in een kring!

Toen dit allemaal een beetje afgezakt was bleken Josee en de kinderen een groot geheim te hebben voor Marleen, Sanne, en Flore. Alle drie kregen acht tekeningen gemaakt door de kinderen! Daarna kregen de kinderen nog snoep en limonade, en werd er een groepsfoto gemaakt!

Om de cirkel rond te maken kregen de kinderen de gelegenheid om foto's van ons te maken; wij hadden immers al die tijd foto's van hen gemaakt! Iedereen heeft een foto gemaakt, en er stonden zelfs ook kinderen op! Het was een geslaagd afscheid van een mooie periode.

30

Afscheid!

dag 16
12 oktober 2007
Voor de storm
Samen knopen
Afscheid
Het team
Filmpje van Jill en Mari-Carmen
Groepsportret
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.