Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

In de tweede groep was de samenhang een beetje verdwenen. In kleine groepjes werkten de kinderen aan hun eigen werkstuk.
Een paar anderen ging direct aan de slag om de boot nog mooier te maken.
Er werd geschilderd vooral op het dak.

Tom had een gezicht geschilderd op het dak. Als je binnen in de boot zat kon je namelijk niet naar buiten kijken. Maar het gezicht zorgt ervoor dat je toch alles kunt zien.

Jill, Mari-carmen en Smilla gingen kleien. Ze kwamen al snel op het idee om de klei te verfen. Smilla verfde haar hele handen. Eerst waren ze geel, ze zei ik ben een gele kikker. Later verfde ze haar handen rood. Nu ben ik een rode kikker.

25

Groep 2

dag 13
2 oktober 2007
water aan het kleien
Smilla verft zichzelf als groene kikker
Mihalo trekt draden om de boten aan te leggen
Tom tekent een gezicht zodat je naar buiten kunt kijken
Tom heeft een toeter voor de boot gemaakt
De boot is geschilderd
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.