Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Reflectie

Jeroen totaal iemand anders in de twee verschillende groepen. Sommige kinderen bloeien echt op. Anton verteld thuis ineens erg veel, dit deed hij voorheen niet. Jill is ook had bezig, eerst huilde ze alleen maar. De enige die niet meer wil is thijs. Ook met de grote groep de vorige keer ging erg goed. Sem is weer terug bij het schors, jeroen is overgegaan op het gebruik van planken. We verloren ze snel vanochtend tijdens het kringgesprek. Na het kijken naar het vogelkooitje zijn ze niet meer goed op hun plek gekomen. De laatste keer iets met zn allen, en iets met cirkels. Misschien een blijvend object. Het moet duidelijk zijn dat het de allerlaatste keer is. Misschien de rest van de kleuterklassen en kleuterjuffen ook er een beetje bij betrekken? Zowiezo in de vorm van een kleine tentoonstelling op school. Ook voor de ouders. Wat doen we met het werk als het project is afgelopen? Misschien meegeven aan de kinderen, verloten, of misschien een vitrinekast kopen en op school neerzetten. We moeten het nog wel een tijdje laten staan. Misschien een expositie bij pier k? Hoe de boot terug te krijgen naar het lokaal? De grote boot is een goed project. Het is iets waaraan ze verder kunnen werken, een thema. Het verschil tussen de scholen is erg groot en opvallend. Het project heeft heel veel impact. Josee vindt de doorbreking van het vaste patroon erg interessant. Je hebt veel zicht op sociale processen bij kinderen. Ook is de fascinatie voor vormen erg boeiend. Ze zijn op dit moment erg gefocust op bogen. Bogen worden overal herkend. Misschien moet er nog een evaluatie middag komen met alle deelnemers, om het er nog even over te hebben en ervaringen door te spreken. Kinderen lijken op straat lijken veel kleiner dan ze zijn in het atelier.

26

groep 1

dag 14
5 oktober 2007
Zwaarden maken
Op de boot
Antonine schildert een kleed voor het schip
Regen maken
Smilla maakt van boom boot
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.