Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag begonnen we weer met de hele groep in het atelier. Middenin de kring stond de boot waar de kinderen nu al een paar weken aan werken.
Het gesprek ging al gauw over de boot. Wat is er allemaal te zien?
Rick: benzine
Daan: een bank, Kunnen we die bank verplaatsen? Nee, hij zit vast met klei.
Gino: het is een boot
Rick: het is een piratenboot
Sasha: ziet een aapje, het is een aapjesbootpiraat. Er ontstond een discussie over het aapje. Mocht ie op de boot blijven of niet?

Wat moet er nog aan de boot komen?
Een motor, kajuit, dak, verf, hengels.

Later werd er door de jongens een motor voor achter de boot gemaakt. 'Maar hij kan niet echt in het water, hoor! '

Er kwam onenigheid over wie de kapitein werd op het schip. Gino zegt: 'Anton! Want die is het slimste van het hele piratenschip '.

Reflectie

Eerste indruk J: het schip, het woord schip zorgt elke keer voor een exlosie. Grottenverhaal, beetje doodgebloed. Bente, heel solo, vraagt bij iedereen na of het kleding stuk van haar is. Schapehoofd met water met visjes. Wilt ze uiteindelijk op de boot leggen, het valt uit elkaar. Ze is er niet verdrietig om. Ze heeft een verhaal. Moeilijk om dit verhaal op te vangen. JIll maakt water, van klei, J: ‘oh ik voel de golfjes een beetje’Reactie van de kinderen, gaan allemaal voelen. Tom: ogen op de bovenkant geschilderd. Als je in het schip zit kun je niks zien, daarom die ogen op de bovenkant. Het maken van kleine bootjes was deze les wel een beetje over. Nu ging dat over in samenwerking in de grote boot. Positie bepaling. Ze willen allemaal als eerste kapitein zijn. Het was wel een geheel er waren geen gaten. Het bleef in beweging. Later in de klas, was er een reactie, nadat er was verteld dat iedereen aan de boot mocht werden. ‘Ik hoop niet dat ie te meisjesachtig wordt’ Zin uit het Atelier in het kringgesprek. Gelijk een reactie. Mara tekende een grote zon met sterren van glitters. Ook foto’s uit het atelier wekken veel reactie op bij de kinderen. Ze kijken vaak in naar de foto’s uit het atelier in het klaslokaal. Consensus moment. De beer moest weg, er wordt gezocht naar een soort oplossing. De meeste kinderen wilden de beer weg hebben, dus de beer ging dan ook weg. Thema, kunnen kleuters zo lang met een thema bezig zijn? Het thema gaat weg, maar komt ook weer terug. Waar zit de verdieping? In vormbeleving. Essentie van de ochtend: J: Als ze uit het atelier gaan, gaat het door in de klas. Vooral bij de kern van de groep. Doorgaand proces. (ook al voelt het volgens Marleen soms als fragmentarisch.) Opvallend: Jill zo vrij bezig. Smilla, onderzoekend, Mihalo: touwtjes in de weer, hij was de boot aan het vastmaken. We hadden pvc buizen in het atelier neergelegd voor bijvoorbeeld het maken van een dak op de boot. Direct zagen de kinderen het als vishengels. Nieuwe ideeen: Dak wordt geschilderd, afdrukken van hun handen op lappen. Schilderen op doek, of met handen, mengen van de kleuren. Vaak de vraag: Mag dat? Hier in het atelier wel. S: Geen verassing, maar een doorgaand proces. Veel kleine verschuivingen wat betreft de kinderen, zoals sem die meestal in zijn eentje zat te spelen, ging nu meedpen met degroep. 9 is geen getal, die heeft geen half. 8 is goed of 10. F: totaal verschillende groepen, veel los zand. Conflicten waren opvallend. Conflict: Moet je juist de kinderen bij elkaar zetten of splitsen. Verschil dinsdag en vrijdag, vrijdag is organischer volgens Marleen.

24

Groep 1

dag 13
2 oktober 2007
de boot
Loes schildert
de motor van de boot, maar hij kan niet echt in het water hoor!
aan het werk aan de overkapping
stempelen op de muur
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.