Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag begonnen we de ochtend samen in de kring in het atelier. De kinderen mochten allemaal een appel (zakje met kleren) uitpakken. Het verhaal ging al snel over cirkels.
'Hee. we zitten niet in een cirkel, er zitten twee hoeken in' 'Net als de steen van Sem'.

Wat is dan wel echt rond?

Je knie
Je hoofd
Je keel
De zon en de maan soms, Daan: 'Alleen volle maan'
' ’s avonds is de zon een ster, dan breekt ie in stukjes en dan komen er sterren' 'Dan kan ie niet meer gemaakt worden'

'Hoe weet je dat? 'Dat heb ik uit een boek van Knorretje'

Hierna wilden alle kinderen direct aan de slag. We lieten het gebeuren. Omdat de groep meestal in tweeen gedeeld wordt was dit wel een interessant experiment.

Het ging heel goed, alle kinderen vonden hun eigen werkplek. Er werden weer boten gemaakt, Er werd zelfs een heel groot schip gemaakt. Aan de andere kant van het atelier werd gewerkt aan twee kleine boten.

Benthe vroeg zich af wat of we nog dingen met de verzamelde kleertjes zouden gaan doen. Ze vond het moeilijk om in haar eigen spulletjes te gaan knippen. Later kon ze dit echter erg goed loslaten en knipte ze erop los. Ze knipte een heel knuffelschaap stuk, en vervolgens trok Mara haar koe de vacht van het schaap aan. Het was een verkleedpartijtje.

Ook werden er grotten gemaakt van plastic potten. Hierin verstoppen knuffels zich.

Reflectie

Begin kringgesprek, de kinderen wilden met z’n allen in het atelier blijven. Alle kinderen gingen automatisch aan het werk De kinderen waren dit keer heel erg betrokken. Geen tijdsbesef meer. De spulletjes vooral bij een paar meisjes waren toch wel moeilijk om ze af te staan aan iedereen. Ook tijdens het spelen in de woonhoek op de andere dagen worden veel boten gemaakt. Daan in roze jurk in de woonhoek. Sanne vond het goed en automatisch gaan. Het functioneren als een groep en de uitwerking daarvan was erg opvallend. Flore denkt, een stuk chaotischer, maar het had duidelijk wel een toegevoegde waarde. Josee vindt dat er erg veel gebeurd is. Het was een enorme intense en emotionele ochtend. Veel vreugde, arbeidszin, verdriet. Erg intens. Het beginstuk was erg mooi. Ze hebben het erg lang vol kunnen houden. De vrede bleef bewaard. De spanningsboog. Marleen vond het belangrijk dat de hele groep in een concentratie kon blijven zonder eruit te vallen. Het heeft haar verwonderd. Dat dit kan. Ze waren bezig met boten, grotten, en zeemeerminnen. Ook werd er af en toe een beest gemaakt. Er kan toch ook een ordening zitten in de immense chaos die er was. Voor de pauze waren ze voorzichtiger, daarna waren ze minder et hun eigen spel bezig. Het begon met de stenen, maar die zijn later totaal vergeten. Misschien volgende keer? Verassing was Zoe die intens huilde. Benthe ook die zelf een oplossing zocht voor het probleem. Uiteindelijk kwam het toch gewoon goed. Ze knipte rigoureus in haar eigen knuffels en andermans kleertjes en knuffels. Grotten zijn de nieuwe ideeën van vandaag. Er zijn grotten ontstaan van bloempotten. Ook is er voorgesteld te gaan verven. Ook verven met potlood is vandaag ingebracht. Misschien de boot in de bouwhoek nadat het project is afgelopen? De verdieping is lastig te bereiken. We hebben niet echt tijd om in te gaan op bv. Drijven en zinken etc. We kunnen wel zorgen dat ze uit hun normale wereldje komen en nieuwe dingen doen. Daar zit wel een verdieping in.

21

Boten

dag 12
28 september 2007
Jeroen bekijkt wat er in de zak zit
Een piraat moet wel een ring hebben
Beer krijgt staarten
Koe is ziek en krijgt een prik
Aan het werk op het schip
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.