Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Ook Sem en Jeroen waren druk bezig met het bouwen aan de boten. Sem had veel attributen op zijn boot gebouwd zoals een vlag, met de parels kon de boot héél hard varen. Een tak waar vuurkanonnen uitkwamen en een duikplank mocht natuurlijk niet ontbreken. Een stuur, wat te eten een piraat en schatten.

De hele ochtend speelden zij samen met hun piratenschepen.

22

Nog meer boten

dag 12
28 september 2007
Yasmine meet het schip op
Sem en Jeroen werken aan boten
Mara en kleertjes
Het vliegtuig van Smilla
Dax kijkt door zijn verrekijker
Antoine aan het vissen op het schip
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.