Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

In het atelier zaten de kinderen in een kring met in het midden twee cirkels van fietsband. Dit was spannend. Al gauw begon iedereen aan de band te trekken, zelfs zo hard dat ze erbij op de grond lagen. Ook werd er door kleine stukjes fietsband gekeken. Daarna wilden de eerste groep kinderen weer verder aan hun boten.

Er werden nieuwe boten gemaakt. Jeroen en Sem speelden samen en maakten boten met kanonnen. "ik heb de goedste boot. Ik heb een piratenschip thuis dus ik weet hoe het moet"! zei Sem. Soms moesten de boten ook tanken. Sem zei: 'benzine ruikt heel vies, naar poep enzo!"

De meisjes maakten een speedboot. het was geen piratenboot want dat is stom. Mara zei dat ze alleen van de film Pippi Langkous met piraten hield. Daan zei tegen de meisjes "echt een slome boot joh, jullie kunnen toch ook niet echt zwemmen?"

In het midden van het atelier waren de mannen aan het werk. Daan wist wat een kajuit was, maar wilde dit niet verklappen aan de rest van de groep.

Reflectie

Samenwerking is vernieuwend. Goede vooruitgang. Benthe is een pittige tante. Heel goed gewerkt, anderen geen overlast veroorzaakt. Vertrouwen in chaos is de essentie van marleen. Samenwerken tussen de kinderen. Hun autonome verhaal inpassend in een groot geheel. Ieder heeft een eigen rol. Een eigen taal. Klein kon uit de voeten, groot ook. De diversiteit van de typetjes komt boven. Voor het eerst contact met michaelo. Hij is diegene die hier waanzinnige dingen maakt. Hij spant altijd een draad naar de wand. Hij maakt draden aan de muur, van de muur naar het midden van het atelier. We hebben best een reis gemaakt. Van kleurpapier en vilstiften naar iets nieuws. Anders komen ze in hun eigen wereldje. Steeds een strijd om ze in een dieper stuk te komen. Hebben jullie ook een inhoudelijke vraag aan de kinderen? Waar draait het om? Onze vraag voor vandaag was “wat wil je doen vandaag?” De eerste groep veel jonge kinderen. Dit is er gemaakt. Tweede groep weer gevraagd. Er ontstaat nu een groepsboot. Misschien vrijdag met de boom? We moeten de boot stutten. De opdrachten worden niet echt gevormd. Zij vormen hun eigen opdrachten. Het botenverhaal leeft erg sterk. We proberen wel een essentie aan te geven, ze pikken het zelf weer op. Mischien moeten we er dieper op in gaan. Het onderwerp boot uitdiepen. Wat is een boot etc. Het is voor de eerste keer dat ze in een grote groep aan iets werken. Wat josee zo langzamerhand ontdekt is dat het solistisch begon, en er later meer structuur kwam, wat zorgde voor een meer groepsgevoel. De hele groep werkt samen. Samen kunnen ze tot iets komen. In het begin was er alleen maar een ritme. Het spel overheerste. Nu wordt er meer gedaan, en bovendien gemaakt. Sem en Jeroen erg byzonder. Samen aan het spelen. Jonger is nog heel erg vrij. Later is het moeilijker om dingen los te laten. De hele jonge kinderen doen het erg goed. Terug in de klas is er een explosie van verhalen. Alles moest werden verteld. De kinderen zijn erg enthousiast Ze zitten er middenin. Ze kunnen niet wachten om naar het atelier gegaan. Ook thuis wordt er erg veel over gepraat zeiden de ouders op de ouderavond. Niks mag meer weg, alles moet mee naar het atelier. Ook de ouders zijn erg enthousiast. De foto’s in de klas werken erg goed. Er wordt goed teruggekoppeld. De kinderen reageren er erg sterk op. Josee denkt dat deze tijd vormend is voor de groep. De kinderen leren elkaar al snel kennen, helpen elkaar, en krijgen vertrouwen in elkaar. Als leerkracht heb je er het hele jaar profijt van. Marleen zegt: vorige week hebben we er voor de eerste keer werk uitgehaald en apart gezet. Volgens annemieke maakt het niet uit of er uiteindelijk een eindproduct is. Het gaat uiteindelijk natuurlijk om het proces en niet om het eindproduct. Het is ook fijn voor de kinderen als er een keer iets uit wordt gehaald en uitgelicht. Ze zijn trots.

19

groep 1

dag 11
25 september 2007
Sem houdt zijn boot in de lucht
Sem en zijn kanonnen
Boten maken van fietsband
Tijs maakt boot
In de kring
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.