Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag begonnen we met de hele groep in het atelier met om ons heen te kijken. Er lag een fietsband in het midden van de kring. Ook ging het licht uit. We keken naar schaduwen, de spullen in het atelier, en de hoepel aan de muur.

Vervolgens ging de groep rustig aan het werk. Er werden boten gebouwd. Piratenboten bij de jongens, zeemeerminnen boten door de meisjes. De jongens bouwden hun boot zover uit, dat er een kajuit ontstond, en een schatkaart. Ook werd er nog een boot achter gehangen. De meisjes begonnen met een al bestaande boot, maar maakten daar een dak op van linten. Uiteindelijk was de boot zelfs niet meer te herkennen.

Reflectie

Dit keer hebben we de kinderen niet de volledige vrijheid gegeven om alles te doen wat ze wilden. We hebben ze een handvat gegeven door ze te laten kiezen uit verschillende dingen waar ze aan konden werken. Dit leek te werken. De verschillende onderwerpen waren uitgevloeid uit de vorige lessen. Namelijk de 'lapjesberg', de 'boten' van klei en schors en 'de reuzenketting'.

De kinderen waren veel meer geconcentreerd en gingen rustig en doelmatig aan het werk. Zeker in de tweede groep was de betrokkenheid groot. Volgende week snijden we weer een thema aan door planeten op te hangen in het atelier (hier hebben ze het al een paar keer in het atelier over gehad). Verder houden we erin dat ze uit door ons gekozen thema's kiezen, dit is erg deze keer erg goed bevallen.

18

groep 1

dag 10
21 september 2007
De zeemeerminnenboot
Jeroen met fietsband
Samenwerken aan de boot
Boot
Sasha in concentratie
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.