Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Tijdens de pauze gebeurde er iets: de boom viel om. We hebben hem vervolgens laten liggen, om te zien wat voor reactie dit bij de kinderen uitlokte.

Dit was een grote verrassing. Anton had meteen een oplossing. Als er meer aan de andere kant zou hangen, zou de boom in evenwicht blijven. De mannen pakten het meteen aan, en sjorden de boom weer rechtop. Er moesten nog meer appels (zakken met kleding) aan om de boom rechtop te houden. Iedereen werkte eraan mee.
Ondertussen werkte Sasha aan de andere kant van het atelier alleen en geconcentreerd verder aan haar kleitaart.
Later ontstond er ook nog een boot van klei en schors bij de rest van de meiden. Dit was een boot met taarten voor alle mensen.

17

Groep 2

dag 10
21 september 2007
Serie met hoepel
Uitdaging met boom
Uitdaging met boom II
Taarten boten
Ringetjes
Ringetjes II
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.