Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Omdat de kinderen bij de vorige groep de klei erg populiar was, wilden we bij de deze groep een nieuwe tactiek uitproberen.
Wat gaat er gebeuren als we bij binnenkomst in het atelier gelijk al de aandacht vestigen op de aan elkaar geknoopte kleertjes?

De kinderen gingen hier op in. En vooral Thijs die voor de eerste dag op school was. Hij was het meest enthousiast van de hele groep door meteen te gaan knopen.

Ze vonden het leuk om nieuwe kleertjes aan het werk toe te voegen. Hee, het wordt een reuzenketting, riep Bente. Dus het werd een reuzenketting, voor een reus van wel 6 meter! Later was alleen Anton nog bezig aan de reuzenketting samen met Jeroen. De rest van de kinderen had een eigen spel gevonden .Zoe en Mihalo voerden een telefoongesprek. Terwijl Mihalo haar met repen band behing. Andere kinderen maakten cadeautjes.

Reflectie

Eerste groep had geen begin punt, geen kringgesprek. We waren direct begonnen om te kijken wat er zou gaan gebeuren. We wilden de kinderen laten reageren op datgene wat er stond. De objecten stonden middenin de ruimte op de grond. Een object werd systematisch gesloopt door vier jongens.
Een object werd verder uitgewerkt door Mara, terwijl het door de jongens gemaakt was de week ervoor.
Tweede groep begon wel in de ‘kring’, spel met speelgoedtelefoon stoorde Marleen, hierdoor werd het samen werken aan de 'reuzenketting'verstoord. Terwijl Mihalo wel voor het eerst een leidersrol had in een samenspel.
Meisjes in de hoek zaten te ‘frutten’. Alle cliche materialen worden houdt ze uit het onderzoek naar anders en vreemd.

Het was erg druk bij beide groepen. Josee vertelt dat het gisteren ookerg druk was. Vaak moesten dingen gestopt worden. Bijvoorbeeld bij de tweede groep die ook met het klei en zand wilden gebruiken . Dit stopten we omdat het anders opnieuw een zooitje zou worden.
Bij tweede groep speelde vandaag de lijnen. Sommige kinderen waren bezig lijnen te maken van touw.

Voor volgende keer: de kinderen verschillende opties geven waar ze aan verder kunnen werken. Zoals boten met klei, molen, reuzenketting. Vrijdag: allemaal naar het atelier.
Reuzenketting: waar moet ie hangen? Wat vinden we van de kleur? Wat vinden we van het materiaal? Foto;’s ophangen, vragen stellen, wat gebeurde er daar? Er eerst over hebben, plan laten maken.

Idee volgende les:
De kinderen gaan met zijn allen naar het atelier, in het atelier wordt verteld dat er wordt gewerkt aan verschillende thema’s. De verschillende thema’s zijn: De reuzenketting/berg van kleding. De boten en de kinderen verzinnen zelf ook nog een thema. Er wordt gewerkt in het atelier en in het klaslokaal.

16

Groep 2: Reuzenketting

dag 09
19 september 2007
het begin van de reuzenketting
aan het werk aan de reuzenketting
aan het werk aan de reuzenketting II
samen aan het werk
wat gaat dat worden?
anton aan het werk
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.