Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De eerste groep kwam het atelier binnen. Ze werden verrast met datgene wat wij midden in het atelier hadden gezet, namelijk het werk dat zij de vorige lessen hadden gemaakt en aan elkaar geknoopte kleertjes. Een object van klei en rietjes werd volkomen gestript. De rietjes werden in stukjes geknipt, de klei werd eraf gehaald en verpulverd en in bekertjes gestopt en opnieuw zachtgemaakt met lijm en water.Er werd olie van klei, zand en behangplaksel voor de 'boten' gemaakt. De anderen maakten kabouterhoedjes, ijsjes, stoelen en chocoladepepernoten.

Het onderzoek van het gebruiken van water, zand en lijm ging over de halve vloer. Het proces van olie maken van de klei bleef de hele les spelen.

15

Groep 1: klei

dag 08
18 september 2007
olie
Loes haar stoelen
klei
een taart
compositie zand en klei
bouwwerk 'schip'
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.