Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

In groep 3 zaten de jongere kinderen. De nieuwelingen op school. Het was dus allemaal wel een beetje spannend.
Na het inrichten van de stellage met hun kleertjes gingen een aantal kinderen kleien en tekenen met klei. Allison maakte een molen met een zon er in. Loes had ene slang gemaakt, met een babyslang en twee huisjes.

Gino en Anton hadden ontdekt dat wanneer ze een stok van boven in hun kraag staken het er aan de onderkant weer uit rolde.

Ondertussen had Jeroen de oude spullen van vroeger gevonden en speelde hij dat hij baby was. hij hield zijn pyjama voor en had een speen in zijn mond. Een ander moment was hij weer een wolf. En ook een van de bangmakers. Hij at mensen op.

12

Groep 3

dag 07
14 september 2007
Allison tekent met klei een molen
Alsjeblieft roodkapje
Jeroen speelt baby
aan het kleien
Jill aan het kleien
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.