Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Groep 2 was erg betrokken bij het bij elkaar zoeken van hun kleertjes. Dit proces duurde ook langer dan bij de andere groepen.
Anton en Yasmine gingen met klei en behangplaksel aan de slag. Later vonden ze nog zand wat ze er ook in konden gooien. Ze maakten modder, omdat ze de klei te hard vonden. Ze gooiden behangplaksel in de klei om te kijken of het zachter zou worden.

13

Groep 2

dag 07
14 september 2007
Spelen met touwtjes
sortering
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.