Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Ook de laatste groep was weer volledig anders. Hier zaten vooral de jongere en stillere kinderen in. Sommigen waren zelfs nog nooit met ons in het atelier geweest.
De sfeer was wat afwachtend, wij daardoor ook. Toch ontstond er iets. Er werd een blaadje neergelegd. En een stuk dakpan. En Sem zijn oude schoen. Later kwam er nog een t-shirt erbij, met een oog erop. En een mond. Maar geen oor. Om de beurt legden ze er wat bij uit het atelier. Er werden stokjes gepakt. Mihailo merkte op, dat het op een huis leek.
Later kwam de emmer lijm in het spel. Daarin werden stroken stof geprakt, door er met stokken in te duwen. Anders kreeg je vieze handen. In het begin werkte iedereen mee, later was Mihailo als enige met de stok in de lijm aan het prikken. De nieuwelingen kozen voor een eigen werktafeltje, en plakten stukjes stof op papier. Antoine maakte linten aan stokjes, en zwaaide daarmee rond. Sem maakte een compositie van kastanjes, hazelnoten, en kurk.

11

Groep 3

dag 06
11 september 2007
Huis
In de kring
Stroken in de lijm
Samen aan het werk
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.