Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Groep 2 trok broden klei uit de kast. Ook hier mochten de kinderen er weer wat bij leggen. Al snel kwamen er 2 voetbalschoenen bij. Het waren echte kicksen, daar kun je harder mee rennen. De schoenen werden erbij gelegd omdat ze hard waren. Net als de klei.
Hierna ging bijna iedereen kleien. Kleien op het boomschors. Bij Rik viel alle klei van het schors af. dit maakte niet zoveel uit, dat soort dingen gebeuren soms. Ook vond hij weer een pissenbed. Die werd zorgvuldig ingegraven in de klei, als deel van het kunstwerk.

10

Groep 2

dag 06
11 september 2007
Pissenbed vast in klei
Werk met rietjes
schors
Skelet
Handeling
Bouwwerk
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.