Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Gisteren (maandag) is Josee als voorbereiding met alle kinderen in het atelier gaan tekenen. Hier zijn wegwijsborden gemaakt die wijzen naar het atelier. De kinderen hebben tekeningen gemaakt over de wandeling, en wat er in het atelier ligt.

Vandaag is de klas in 3 groepen verdeeld, en om de beurt mogen zij 3 kwartier in het atelier doorbrengen.

Bij binnenkomst zagen ze meteen meneer duivel, gemaakt door Sasha staan. "hee, meneer duivel!" "Duiveltje is dood. Waarom zit hij gevangen? vogeltjes vliegen toch ook buiten?"

Alle kinderen hadden hun tassen met spullen meegenomen naar het atelier. Hier mochten de spulletjes uit de tassen, en werden daar groepen van gemaakt. Zoe pakte haar beer uit de tas en iemand anders legde het bamboegras erbij. Beren leven immers in het oerwoud, en daar is ook veel gras. vervolgens legde mara er een t-shirt met een olifant erop erbij, want die leeft ook in het Oerwoud. Anton legde zijn schoentjes erbij, zodat je op het gras kunt lopen. Gino legde er een klein dingetje bij. 'Dit is hout, en hout prikt!" Marleen zei; "kijk eens om je heen in de ruimte!" Anton: "dan moet je eerst naar Amerika of Rusland want daar zijn raketten." Mara haalt nog een lapje uit haar tas en doet het om het hoofd van de beer. Nu hoort hij bij grote en kleine mensen en de dierentuin!

na dit gesprek gingen de kinderen zelf verder. Benthe en Zoe zijn bezig met bomen maken. "we maken bomen voor natuur." "We moeten ook vuur maken voor de beer" "Dan hebben we blaadjes nodig, dan lijkt het op een vuur!" "Het is een kampvuur, hij staat aan!" "Maken we toch nog een kampvuurtje, kampvuurtjes voor de beer. Beer gaat slapen. Als beer in kampvuur loopt, gaat hij dood

Reflectie

F: Kopieren, viel meteen op. Rietjes, klei. Ze deden allemaal hetzelfde maar kwam totaal iets anders uit.M. Veilig maken, zitten, eigen spulletjes, continu bijstellen. Wat is leuk. F: Totaal verschillende verhalen. M. Gas terug genomen. F: Alleen tasjes, goede keuze. Na inleiding in kring, kwam veel uit. Verbinding. Waarom past dit erbij. Leuke connecties, conversatie was leuk. Derde groep minder, dit waren de angstige leerlingen.M. Behoefte aan eigen plek, geeft veiligheid. Samen aan een tafeltje. M. Derde groep: connectie: het is een huis. M. Mihailo: ‘iemand moet erbij komen’. Hij speelde alleen met de emmer met behangplaksel. J: Niet alle leerlingen hebben in de gaten dat andere leerlingen hulp nodig hebben. F: Ze vinden zelf elke keer zelf de weg. F: groep 2 ging kleien, leek alsof er een opdracht was gesteld. Ben jij al klaar? Loes en Rick Boom schors. Conversatie: Het valt helemaal uit elkaar, oh het is niet erg. F: kopieren, letterlijke zinnen van anderen. Juf zegt ook vaak “oh, het is niet erg”.J Rick: positieve zin, Erg betrokken. M: Daan overeet zich aan materiaal, aandacht is weg, iets nieuws: rietjes. Anton geduld met rietjes. J: Tekeningen van de leerlingen. Boomschors natekenen weer pissenbed. Andere leerlingen geconcentreerd.Later weer een pissenbed, zou hem dat zijn??M. Wat opviel? Plastic, ze vonden een truc om het plastic te knallen. Ze ging er op zitten. F: Anton en Gino, plastic : Hij blaast zich gewoon weer op! M. Komt juist door agrssieve gedrag, iets sterks.M. Verschillende aspecten van kinderen ga je nu zien, ritme komt er in.M: Zoeken en vinden, op het moment dat er iets gebeurt laat je dat weer los. Emmer: Als het te snel gaat zit je al bijna in een object. Emmer krijgt organisch vervolg. F: In put waar zij iets mee doen. Niet te bepalend, niet dwingend je wilt ze wel iets van een impuls geven. Niet teveel leiden. M en J: Jill legt een stukje op het vel. Contact tussen mc en jill ontstond. In klas lijkt Jill alleen, en doet Marie-carmen na. Nu stapje verder, zelf plakken en knippen. J: Niet continu productief, soms ook een stapje terug. M: Lostrekken, onderbreken dat is lastig. J: Kinderen krijgen het gevoel alsof de dag al om is. M. Marathon idee, staat haaks op manier waarop je met kinderen werkt. J: De rest van de kinderen in de klas, geen andere opdrachten, wordt veel te veel.

09

groep 1

dag 06
11 september 2007
Hee meneer duiveltje!
Worstelen
Dax tekent
Gino assisteert Anton
Bedolven
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.