Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Er ontstond in het atelier een grote belangstelling voor een pissenbed die uit een tak was gekropen. Met zes mannen werd er gepoogd het dier om het leven te brengen op creatieve manieren. Zo werden er giftige slangen gemaakt van linten en kalabassen met klei erin ingezet om het insect te doden. In de hoek zat het enige meisje in opperste concentratie te werken aan haar ‘duiveltje’, gemaakt van lint en wol. Deze werd vervolgens in een kooitje gestopt met een tak erbij.

08

In het atelier

dag 05
7 september 2007
Hee, een beestje!
Moord op pissenbed
Giftige slangen
Ketting
Afdruk van lint
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.