Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag hebben wij met de kinderen een wandeling gemaakt naar de Portugees/Israelische begraafplaats ‘Bethaim’. Bijna iedereen had kaplaarsjes aan. Het gras was er erg hoog. Het plaatje deed ons denken aan de sound of music.
Al snel viel het oog op de kerk, met daar bovenop een haantje. De kinderen keken hier aandachtig naar; het leek wel goud zo in de zon. Ook heeft Dennis van de begraafplaats nog een verhaal verteld over een piraat die daar begraven ligt.
De kinderen kregen allemaal hun speciale project-tas om, waar we op de terugweg spulletjes in verzamelden. Takjes, bladeren, en ook hele grote takken werden mee teruggesleept naar de klas.

07

wandeltocht

dag 05
7 september 2007
Wandeling
Wat is daarboven te zien?
De voorstelling op de steen
Bomen
Mannen met stokken
Gevonden blaadje
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.