Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Nieuwe materialenOmdat we bezig waren geweest met draad wilden we laten zien waar wol vandaan komt, helaas konden we geen geschoren schapenwol vinden. Dus gingen we aan de andere kant zoeken, we kwamen uit op vodden. Veel kinderen hadden oude kleding meegebracht en lapjes stof. Het is opvallend dat na elk verzoek voor materialen we overspoeld worden met zoveel spullen. Super! Verder hebben we tie-raps, metaaldraad (zilver en goudkleurig) en een emmer met belanglijm neergezet.

Reflectie

Na het aanbieden van nieuwe materialen gingen de kinderen vol spirit aan het werk. Het viel ons op dat vrijwel iedereen weer individueel werkte. Het leek erop alsof ieder kind eerst voor zichzelf het materiaal wilde verkennen. Wat heerste er een rustige sfeer! Voor ons is het nog steeds opmerkelijk dat er vier en twintig kinderen zo heerlijk bezig kunnen zijn. Naarmate de ochtend vorderde zag je weer meer kinderen in groepen werken. Ook dat verliep goed. In onze reflectie kwam naar voren dat sommigen van het team de beeldtaal van de kinderen op deze ochtend veel vonden lijken op eerder werk. Anderen vonden juist dat vanuit het verkenningsproces de kinderen toch weer op een nieuwe manier aan het werk waren geweest. Dit project geeft de kinderen de tijd om creatief bezig te zijn. Ieder kind volgt zijn eigen ‘lijn’. De één houdt het bij het oude, de ander probeert onmiddellijk nieuwe dingen uit. Wij willen vaak te snel. Het denkproces van kinderen vangen blijft een moeilijke opdracht!

64

Nieuwe materialen

dag 13
5 oktober 2007
Vodden, oude kleren en lapjes
Bezig met metaaldraad
Lekker scheuren
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.