Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Ons atelier heeft veel groen, dit is onstaan naar aanleiding van een boek over het werk van Sjoerd Buisman, waarin hij met planten werkt, deze omkeert, zaait enz. De kinderen begonnen vragen te stellen over groeien en zo zijn de zakjes onstaan, om de kinderen te laten zien hoe een zaadje uitgroeit tot een plantje. Het meeste groen heeft zijn formaat bereikt. Sommige zakjes hebben hun "groenste" tijd gehad.

65

Groen

dag 13
5 oktober 2007
Zakje met groen
Zakje met bietenzaadjes
Van vogelvoer tot plantjes
Van vogelvoer tot plantjes detail
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.