Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De lijmemmer

Een van de nieuwe materialen waarmee de kinderen vandaag werkten was de emmer behangerslijm. Catharijne, Iris en Anna doken er al snel op. Ze smeren een tak in en wikkelen er repen stof omheen. Ook dat wordt weer ingesmeerd. Ze wrijven lang over de stof (bijna alsof ze aan het vilten zijn) net zolang tot de stof heel glad om de tak zit.

Vooral Iris geniet. Ze roept dat de meiden hebben gewonnen omdat die met drie bij de emmer zitten, en geen enkele jongen zich laat zien. Als Tristan er bij komt doet dat aan die stand niks af. Grappig is de opmerking die Jan maakt, en die de meiden niet hebben gehoord "meisjes zijn heksen want ze vinden het lekker om in die emmer te roeren".

Vlak na de pauze zijn de dames klaar en halen de jongens hun schade in. Ah, die klonten zijn lekker, hoor ik Tristan roepen. Timon, Ryan en Sjors maken gezamelijk een werk. Hier wordt in een apart cluster aandacht aan besteed.

63

Lijmemmer

dag 13
5 oktober 2007
Vieze handen
De meiden aan het werk
Meer stof en lijm
Tristan en Jan
Juk! Lijm aan je voeten
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.