Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Naast het Grote werk en de individuele werken, zijn er ook andere dingen gebeurd. De zaagselwerkjes van afgelopen dinsdag zijn deels gelukt. Sommige waren nog te los en vielen uit elkaar op het moment dat we ze uit de bakjes willen halen. Andere zijn wel stevig, maar nog erg nat. Weer wat geleerd: zaagsel gemengd door lijm droogt minder snel dan papier.
Ook is er vandaag weer krijt geraspt. Tot veel resultaat is dit echter niet gekomen. Waarschijnlijk is de handeling van het raspen veel belangrijker voor de kinderen dan om iets te doen met het poeder.

47

Verder nog dit

dag 11
28 september 2007
krijt zeven
krijtwerk Mike
bamboe
zaagsel maché met krijtpoeder
Dilana en Irma
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.