Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De kring

Ook vandaag waren er kinderen die materialen hadden meegenomen. Twee takken en iets nieuws: een zakje vogelvoer met daarin ook wat kleine veertjes. Johnny L. had deze meegekregen van oma. Na de kring zijn we het kleiwerk gaan bespreken, want dat was nog niet gebeurd. Opvallend dat veel kinderen nog heel precies wisten hoe en waarom ze hun werk zo hadden gemaakt.

De oorwurm is overigens vakkundig gesmoord in een kussen... En de zaadjes? Die doen het geweldig goed!

Kunstenaar Irma: "je kan van alles maken, ook fantasie."
Jan: "Ja! Een beest met twee poten en 33 staarten." "Of als je een giraffe maakt en hij valt in elkaar, dan heb je een reuzenmier."

46

De kring

dag 10
25 september 2007
Starten in de kring
Zakje vogelvoer
Een oorwurm!
Werk bespreken
Aandachtig luisteren
Zaadjes groeien goed
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.