Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Individuele werken
De kinderen konden verdergaan waar ze vorige keer gebleven waren. Een aantal kinderen bleef vandaag individueel werken. Die resultaten zie je hier. Prachtig werk van onder andere Sacha, Tristan en Vince.

Andere kinderen bundelden hun krachten nadat ze hun eerste werk hadden afgemaakt. Hier is een apart cluster aan gewijd.

Jelle: "Ik ben fantasie aan het doen en soms is dat gewoon erg mooi".

Daniel: "Kijk we hebben toverwol, het loopt door in andere kleuren".

Arenzo: "Kijk eens een mummie, een groene mummie, ik heb een groen shirt voor hem gebreid."

Reflectie

Het was een energieke ochtend!
De start Een aantal kinderen had weer wat spullen meegenomen (wol, zaagsel, takken, zelfs vogelvoer) Daarna hebben de kinderen iets verteld over hun groepskleiwerken van vorige week. Het viel ons op dat ze het leuk vonden om naar elkaar te luisteren, maar het was dit keer lastig omdat de werken op de vensterbank stonden en dus niet iedereen het goed kon zien. De kinderen die het goed konden zien, waren goed aan het luisteren; de kinderen die achteraan stonden, probeerden naar voren te dringen of ze verloren snel de aandacht. Ondanks dat ze het vorige week dinsdag gemaakt hadden, konden ze er nog goed over te vertellen.
Voor de pauzeVervolgens gingen ze weer verder met de houtjes en de wol. De opdracht was eenvoudig: maak af waar je mee bezig was en maak daarna iets nieuws en probeer dat vast te maken aan het werk van de anderen. Ze begonnen in eerste instantie weer bijna allemaal individueel met het hout en het draad, maar zochten elkaar steeds meer op. Opvallend hierbij was dat er toch weer andere groepjes ontstonden dan de vorige keer. Ook gingen nu meisjes helpen bij jongens en andersom. De vormen werden ook steeds abstracter en het maakte nu ook niet meer uit of het iets was of niet. Keuze van de kleur draad of het feit dat het goed vast zat was nu belangrijker.

Na de pauzeLangzamerhand gingen ze naast het hout ook andere materialen gebruiken, zoals de kastanjes, beukennoten, karton, etc. en werden de individuele bouwwerken opgenomen in het groter geheel. Op zich heel bijzonder, aangezien de meesten toch wel heel trots waren op wat ze gemaakt hadden, maar toen het eenmaal opgenomen was in het grote werk, zag je er niets meer van. Blijkbaar is het feit dat je op dat moment hebt bijgedragen aan het grote werk toch belangrijker dan het individuele resultaat.De kinderen die niet meewerkten aan het grote werk, waren bezig om dingen te maken die er later weer aan toegevoegd konden worden of ze begonnen weer zelf dingen te creƫren. Opvallend hierbij was dat ze elkaar dus aan het werk hielden. Er hoeft maar 1 kind iets te zeggen of te bedenken en het idee spreidt zich uit als een olievlek. Zo is een aantal kinderen aan de slag gegaan met het zaagsel; ze wilden er een toren van maken en hebben het zaagsel met lijm gemengd. Ook wilden een aantal het zaagsel verwerken in hun bouwwerk, dus die hebben de draden ingesmeerd met plaksel en het zaagsel er overheen gestrooid. Volgende keer zullen we zien of het goed is gedroogd. Het zaagsel was wel saai van kleur dus toen we begonnen over het maken van kleurpoeder, wilden ze allemaal krijtjes gaan raspen. Het krijt werd opgevangen in verschillende bakjes en klaargezet voor de volgende keer. We hebben bij de kinderen met het zaagsel met de lijm wel een oogje in het zeil moeten houden, want voor je het weet wordt een enorm geklieder en dat was niet de bedoeling. De experimenten met zaagsel en lijm gaan we gebruiken als link voor de activiteiten van vrijdag: vormen maken met zaagsel.

45

Individuele werken

dag 10
25 september 2007
Chantal zoekt hout
He, ik zie je oog!
Zo mooi kan schaduw zijn
Tristan
Sacha
Vince
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.