Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Op de opmerking van kunstenaar Irma dat je ook best samen van meerdere werkjes een groot werk mocht bouwen, reageerde een aantal kinderen erg enthousiast. Met handen boven hun hoofden wezen ze aan hoe groot het wel moest worden. Zoals eerder gezegd, deed niet iedereen mee. Het was van tevoren ook niet helemaal duidelijk wie er wel mee zouden doen, maar dat bleek een heel natuurlijk proces. Aan het einde van de ochtend stond er een kindhoog object, dat was opgebouwd uit werk van verschillende (groepjes) kinderen.

Dit cluster laat zien welke drie werken aan de basis hebben gestaan van Het Grote Werk. Het gaat onder andere om werk van Jara en Jan, van Mike en zijn groepje en van Daphne en Iris.

44

Begin van het grote werk

dag 10
25 september 2007
Begin van een groot werk...
Zee van Daniel, Mike en Johnny L.
Jara en Jan samen aan het werk
Andere houtjes bij Jara en Jan
Het werk van deze jongens gaat de stabiele basis worden.
Meer draad!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.