Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Middenstadium Grote Werk

In dit stadium worden de verschillende werkjes samengevoegd en opgenomen in Het Grote Werk. Ik (Mare) zit een tijdje bij Daphne. Zij wil graag samen met iemand gaan bouwen maar haar vriendinnetje gaat hier niet erg in mee. Ze is dus vooral alleen bezig maar doet dat voortvarend. Ze zegt tegen me dat ze zo hard door het hout wil gaan dat we straks nieuwe moeten kopen! Ik zie Daphne steeds kijken naar het werk van de jongens naast haar. Als ik vraag waarom ze niet vraagt of ze mee kan doen zegt ze dat de jongens toch nooit samen willen met meisjes. Ik spoor haar aan om het te proberen en ja hoor, ze is welkom! Daphne pakt groen draad (want dat is een jongenskleur) en bevestigt daarmee haar werk aan dat van de jongens. Timon roept meteen dat het roze draad weg moet. Gelukkig blijkt een van de andere jongens wel van rood te houden...

Iris komt er dan ook bij, blijkbaar intrigeert het haar. Ook haar werkje wordt vastgebonden. Als de meiden even weg zijn, zegt Timon: He, he, eindelijk rustig. Die meiden zijn zo druk!

Dan komen Jan en Jara. Hun werk moet er ook bij maar dat levert discussie op. Zij hebben namelijk een lange uitstekende tak bovenop bevestigd en dus vinden de kinderen dat dat werk bovenop moet. Maar dat kan (nog) niet: de bovenkant moet eerst platter. Het werk van Jara en Jan wordt tijdelijk geparkeerd. En even vergeten zo lijkt het want even later komt het werk van Daniel, Mike en Johnny O. er bovenop. Het wordt steeds spannender maar de kinderen slagen er samen goed in om de balans in het werk te blijven houden en het ding stevigheid te blijven geven. Links en rechts wordt nog wat toegevoegd en dan komt het werk van Jan en Jara weer in beeld. Het kan nog steeds niet bovenop. Uiteindelijk wordt het werk van Jan en Jara met de lange tak aan de onderkant van het Grote Werk bevestigd. Mooi en stabiel.

43

Middenstadium Grote Werk

dag 10
25 september 2007
het werk groeit
Jara en haar bijdrage
Samenwerken gaat geweldig
veel draad
steeds meer kinderen willen meedoen
hoe gaan we dit doen?
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.