Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Kinderen aan het werk.

Hoewel de kinderen zelf hun groepjes mochten vormen, gingen de meesten toch individueel aan de slag. Blijkbaar gaf het materiaal daartoe aanleiding. Sommige kinderen waren vooral bezig om een stukje hout helemaal aaibaar te maken door het te omwikkelen met wol. "Een knuffel voor in bed". Andere kinderen probeerden juist te bouwen en te stapelen.

Er werd zo fanatiek gewerkt dat er in de pauze zelfs nieuw hout gehaald moest worden. Na de pauze viel het op dat kinderen meer in groepjes gingen werken en dat er behoefte was om "iets heeeel groots" te maken. Of dat nou kwam omdat we nu ook kleine boomstammetjes hadden?

De samenwerking tussen de jongens en de meiden begint, een van de jongens: Maar dat roze moet weg!

Daniel is klaar met een kleur wol: "Ik denk dat het tijd is voor een knoop"

39

Kinderen aan het werk

dag 09
21 september 2007
Inspirerend
Timon bezig met wol
Vince bezig met hout en wol
Rico bezig met electradraad: Als het heel was, geeft het schokken en stroom.
Jara: Dit wordt een paard!
Dilana
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.