Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Sacha komt binnen: Ohhh, onze plantjes!

Begin van deze dag

Deze vrijdag waren we van plan om nieuwe materialen te gaan zoeken. Jammer genoeg regende het te hard. Gelukkig hadden we een "slecht weer" scenario in de kofferbak meegenomen: balen aanmaakhoutjes. Toen de kinderen het atelier binnenkwamen liepen ze bijna allemaal naar hun zakje zaaigoed toe om te kijken of het al was gaan groeien. Veel enthousiasme toen dat inderdaad het geval bleek!
Vervolgens zijn we in de kring bij elkaar gaan zitten. Irma vertelde welke materialen er vandaag waren en liet zien dat je hout ook in draad kunt wikkelen (ipv klei zoals vorige keer). De kinderen mochten zelf bepalen in welke groepjes ze gingen en wat ze wilden

40

Begin van de dag

dag 09
21 september 2007
Veel hout
Irma en de kinderen
Nieuwe materialen
Vies weer..dus niet naar buiten
De zaadjes groeien..
Nieuwsgierig wordt er naar de groeiende zaadjes gekeken..
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.