Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Tussenresultaten

Het is net of steeds meer kinderen de vrijheid aandurven om iets "fantasies" te maken. Het stelt niks voor, zeggen ze dan. Maar ze vinden het wel erg mooi. Het grappige is dat er dan vanzelf allerlei associaties ontstaan met bijvoorbeeld een gebouw (Johnny L) of een onbewoond vlot (Catharijne, Mike en Iris).

Voor de pauze is het werk vaak nog wat klein en prive, na de pauze worden de werken groter en gaan de kinderen hun krachten bundelen.

38

Tussenresultaten

dag 09
21 september 2007
werk met electradraad
Nog niet af..
Jelle: Ik ben fantasie aan het maken en soms is dat gewoon erg mooi.
Werk van Iris
Pauze..
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.