Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Groepje Arenzo, Daniel, Vince, Johnny O en Johnny L.

Eerst twee groepjes, later zijn ze harmonieus in elkaar over gelopen. Zeer divers werk. Zo is er een eiland gemaakt en twee paddestoel-achtige objecten. Zo'n knopenbak zou iedere kind moeten hebben...

"Op een onbewoond eiland" (Daniel zingend en bezig met zijn eiland met bos erop)
 

28

Arenzo, Johnny L, Johnny O, Vince en Daniel

dag 08
18 september 2007
Wording van het eiland
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.