Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Zagen

Dit was wel de ontdekking van de dag voor de kinderen. Ze mochten zelf zagen om zo de grote takken te kunnen gebruiken in het werk. Vrij snel legde Jelle de link tussen het zaagsel en het krijtpoeder/de stuifmeel van Laib. Hij begon het zaagsel te verzamelen en te gebruiken. In de loop van de ochtend zag je overal kinderen fanatiek zagen. Zelfs onder de tafel!

Johnny L: "we hebben veel slijpsel nodig".

Nog een quote van dezelfde jongen: nadat hij heeft uitgelegd waarom Johnny O. nu ook in zijn groepje zit, merk ik op dat de andere Johnny goed is in het stabiel houden van de takken. Waarop Johnny L. meteen uitroept dat hij goed is in het in zijn handen zagen en laat me twee plekjes zien.

Naar aanleiding van de uitleg over de zagen, begint Jelle een verhaal te vertellen: Een vriendje van mij die stopte zijn hand in een bak met veren en begon te zagen, langzaam werden alle veren rood....

27

Zagen

dag 08
18 september 2007
zagen, zagen en nog eens zagen
pauze
En nog meer...
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.