Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Jeannel: "We hebben vandaag donkergoud gemaakt".

Na een heleboel verzoeken om een heleboel verschillende kleuren wordt het gemengde bord bruin en roept Jeannel: "Help, mijn hemel, haal snel wit, het wordt bruin!!"

58

Donker goud

dag 11
1 oktober 2007
Iris: We hebben vandaag wat donker alles geschilderd
Iris: We trekken wel even onze schoenen uit
Zoektocht naar donkergoud
De toverformule!!!
Joke: We hoeven toch niet overal wat bij te zetten. Kom op!!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.