Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Het bouwteam wil verder met het kleuren van de kast. De kleurvlakjes die Koen de vorige week heeft gemaakt worden op de latten van de kast geplakt.

Sem: "Wil je mij even helpen, ik zit in mijn eentje".

Ze besluiten om het kistje onder de nep-openhaard goud te maken.

Sem: "We maken het onder het vuur goud".

Koen: "de meiden van het t-team weten hoe ze goud moeten maken".

Ze gaan het vragen.

Jeanel: "goud maak je met wit, rood, groen, blauw en mensenkleur".

Iris: "en dan een toverspreuk maar die vertellen wij niet".

57

Goud onder het vuur

dag 11
1 oktober 2007
Sem plakt kleurvakjes
Rick: Kijk dan haal ik deze papiertjes eraf en dan krijg je allemaal streepjes
Hoe maak je goud?
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.