Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Verzameling witte voorwerpen uitgestald op een groot wit doek. Renske en Jessy proberen wit tape te plakken in de veilingkisten. De tape plakt niet.

Reflectie

Renske en Jessy hebben Dylan eruit gegooid en komen niet veel verder dan het tekenen van hun naam en rose hartjes. Ze hebben vandaag een begin gemaakt met het wit schilderen van stenen, schelpen en dozen.

29

Wit tape

dag 07
17 september 2007
Begin witte schelpenstad
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.