Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Takkenstad in aanbouw

Reflectie

Het takkenteam kon vandaag zijn draai niet vinden. Ze kunnen niet voldoende afstand nemen en blijven hangen in de constructie van de takkenstad. Ze proberen verbindingen tot stand te brengen maar zetten dat niet door. Wel kregen ze goede feedback: Aaron heeft een klein vliegtuigje gevonden en bovenop de stad geplaatst "zo lijkt de stad nog groter"!!! Lynn zegt: de stad ziet er prachtig uit van onder de takken. We willen ze de mogelijkheden van hun project laten ontdekken door bijvoorbeeld met klei te werken aan kleine objecten voor in de stad.

28

Takkenstad in aanbouw

dag 07
17 september 2007
Gaten boren voor verbindingen
Tom in aktie
Een plankje bovenop
Joey met kleipoppetje
Takkenstad krijgt bewoners
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.