Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Koen was met zijn hoofd bij zijn nieuwe broertje Joeri die dit weekend is geboren. De kastconstructie ging daardoor wat langzamer wel heeft hij een prachtige rammelaar gemaakt van twee schelpen en een ijzeren staafje en heel veel baby-vriendelijk plakband. Daarnaast zijn er nog een heleboel takken naar binnen gesleept die vervolgens bovenop de kast werden geplaatst. De takken hadden een eigenaardige geur! de volgende dag hebben de jongesn de takken weer van de kast gehaald en hebben ze alle bladeren ervan af geritst. nu kunnen we allerlei werkjes ophangen aan de takken voor de presentatie aan de ouders!

Reflectie

Het bouwteam ging vandaag wat langzamer dan gebruikelijk dat is logisch aangezien Koen een nieuw broertje heeft gekregen en hij toch de drijvende kracht was. Rick is snel afgeleid (erg bewegelijk) en wilde op een gegeven moment naar buiten het takkenteam achterna. We hebben ze maar even gelaten voor vandaag.
nadat de takken weer op de boom stonden er er van alles in en op de kast stond bleek de kast toch wel heel goed te funcioneren om de werkstukken te ordenen en te verzamelen. De kans is groot dat de kast nog vaker van gedaante zal veranderen. het wordt een echte groeikast.

23

Takken in de top

dag 07
17 september 2007
Bladeren van de takken halen
Rick voegt plank toe
Koen heeft een nieuw broertje!!
Afritsen van de bladeren voor de takken op de top van de torenkast
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.