Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

We vonden een plekje met hele klene veertjes in een cirkel.

"Heeft hier een dood vogeltje gelegen?"
"Is ie uit zijn nest gevallen?"
"Van boven uit de boom waar het dak zit, is zijn nest naar beneden gestort!"
"Of opgegeten?"

We nemen de kleine veertjes die over zijn mee voor onze verzameling.

22

Dood vogeltje

dag 06
13 september 2007
Van boven naar beneden gevallen?
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.