Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Max zei al heel snel dat hij wilde gaan bouwen, een tempel ofzo....

Max, Rick en Koen hebben in een hoekje van de ruimte hun verzamelingen uitgestald. ze werken graag samen. ze wisselen materialen en idee├źn uit en bouwen aan een los bouwwerk. Ze zoeken naar verbindingen.

Ze zoeken naar verbindingen en betekenissen. We denken dat het goed is wanneer we ze de volgende keer materialen aanreiken waarmee ze verbindingen kunnen maken. plakband, stickers, touw, lijm etc.

Reflectie

ze zoeken naar verbindingen en betekenissen. we denken dat het goed is wanneer we ze de volgende keer materialen aanreiken waarmee ze verbindingen kunnen maken. plakband, stickers, touw, lijnm etc.

05

Verzamelingen beleven

dag 02
28 augustus 2007
Samenwerken aan bouwsel
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.