Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De kinderen konden na het bekijken van hun verzamelingen zich niet inhouden om ermee te gaan spelen, ze te gaan (her)rangschikken. zo ontstonden er kleine werkjes zoals vliegtuigjes, mini-hunnebedjes die steeds van stapeling en vorm veranderderden, maar ook netjes gerangschikte rijtjes bierdoppen.

Reflectie

Het lijkt erop dat de kinderen een enorme behoefte hebben aan dit soort 'workshops' waarin ze 'iets kunnen maken'. Ze laten hun fantasie gemakkelijk de vrije loop en zonder veel aanwijzigingen gaan ze uit zichzelf allerlei combinaties, stapelingen en assemblages proberen. De manier waarop de dingen bijelkaar gebracht worden is nogal instabiel wat de kinderen soms frustreert (ze willen wel dat de verzamelingen 'stevig' zijn). een volgende keer zullen we daarin wat meer assisteren/suggesties doen voor mogelijke verbindingen en constructies. Ook lijkt het ons nodig dat de kinderen nog wat meer 'zien wat ze doen'.

04

Schelpenvliegtuig

dag 02
28 augustus 2007
Schelpen-bierdopppen vliegtuig
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.