Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

In het kringgesprek kwamen we weer op de vraag uit hoe groot die bouwhoek nou geworden is. Weer beginnen de kinderen volop te stappen.

Wesly komt op 9 stappen, Mitchel op 8 stappen, Maartje op 5 stappen, Sarah op 10 stappen en Josse op 13 stappen... Als er echt goed naar de stappen gekeken wordt ziet Romy dat er bij de stappen van Maartje ruimte tussen zit en Josse doet zijn voeten tegen elkaar!
Nog steeds weten we niet echt hoe groot de bouwhoek is. Josse roept om een meetlint, maar helaas heeft Jori die kapot geknipt. Er roepen heel wat kinderen dat ze thuis wel iets hebben om te meten.

Ik zelf breng het gesprek op de voeten want Sandra en Irma hadden mij verteld dat de kinderen daar mee bezig waren: over maten en hoe groot de voeten zijn.

Fantastisch, de kinderen allemaal op de tafel hun voet gingen omtrekken. Niemand van de 11 bedacht dat je ook het blaadje wel op de grond zou kunnen leggen. Er ontstond een mooie samenwerking.

De kinderen gingen spontaan met elkaar voetjes vergelijken, maar er werd ook in de eigen schoen of slof gekeken of de gemaakte voet er wel in paste.
In de kring zijn we de voeten gaan meten en ontstond er een lijntje van de grootste naar de kleinste voet.

05

Meten

dag 06
25 februari 2009
Merijn tekent zijn voet en vergelijkt.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.