Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag kregen de kinderen extra materialen om mee te bouwen. Aanmaakhoutjes, stenen en wat extra Kapla. De hele klas werd veranderd in een bouwplek.
Ze gingen allemaal gelijk aan de slag. Saskia zei: "Ik heb nog nooit in de bouwhoek gespeeld."
Alle kinderen waren al snel iets moois aan het maken. Alleen of met een groepje.

Zoƫ: Groen en blauw wordt groen. Ze mengt krijt door elkaar op de stenen.
Zakaria: Het lijkt op een bijl, maar is nog niet klaar. De steen is te zwaar voor het plakband. Dan gebruik ik alleen houtjes. Ik ga een helicopter maken (Zakaria plakte met plakband houtjes aan elkaar, probeerde dat ook met stenen).
Romy: Kijk wat er is gebeurd, ze laat het bakje met bonen zien die we in zand geplant hebben. De bonen lopen uit.

Reflectie

Vandaag kregen de kinderen meer /andere bouwmaterialen.
Wat we wilden laten gebeuren gebeurde ook. De kinderen gingen anders spelen met de materialen en ze hebben niet gevraagd naar de duplo of andere materialen. Ze maakten kleine bouwwerkjes en samen hele grote. Dan werd er ook goed samengewerkt. Het was soms wel even zoeken naar de plek en het omgaan met bouwwerken van de andere kinderen.
Het was mooi om te zien dat de meiden behoefte hadden aan versiering en de stenen gingen kleuren met bord krijt.
Iedereen was eigenlijk aan het bouwen / spelen. Het extra materiaal dat ze zochten was plakband. Ze hebben behoefte aan meer soorten en makkelijker voor hun afscheurbaar plakband.
Om de bouwhoek nog verder uit te breiden met andere materialen gaan we morgen het bos in om te zoeken.
Er ontstond een conflict bij wat bouwers. Ze kwamen er zelf uit: Romy pakte blokken bij Mitchel en Josse. `Ze lagen gewoon op de grond!` Mitchel en Josse maakten duidelijk dat zij deze blokken nodig hadden. Dat ze hoorden bij hun spookhuis. Na wat heen en weer gepraat legde Romy de blokken terug en ging ze op zoek naar andere blokken.

06

Verschillende materialen

dag 07
2 maart 2009
Daniek bouwt een huis voor een Dino en een Dolfijn.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.