Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag gingen we verder met de verkenning van de klas.
In het kringgesprek hebben we het gehad over de bonen die mee waren genomen om mee te spelen in  het huisje. Een aantal bonen hebben we in wat zand geplant en water erbij gedaan. kijken wat er mee gebeurt.

Sarah maakt een ster van 3 stroken. Als ze klaar is, gaat ze naar juf Sandra. Ze vraagt juf de ster op te hangen. "Hoe?", vraagt juf. "Zoals een ster hangt," zegt Sarah. Als juf vraagt hoe Sarah dat dan wil doen wijst Sarah op het lege prikbord. Juf spoort haar aan het zelf te gaan proberen. Dan loopt Sarah naar juf Saskia en vraagt haar de ster op te hangen. Juf Saskia was al op de hoogte en nam Sarah mee naar de materialenkast. Sarah gaat het zelf doen. Sarah kiest voor punaises. Strook voor strook maakt ze het vast. Dan moet ze de bovenste strook vastmaken. Deze is te lang, zelfs als ze op haar tenen staat. Ze pakt een stoel en gaat daarop staan. Dan lukt het wel. De laatste strook is te lang, het kozijn zit in de weg. Met een schaar knipt ze een stuk eraf. Na een aantal keer passen en meten past het wel. Trots haalt ze de juffen erbij om het resutaat te laten bewonderen.

Reflectie

We hebben de ochtend gereflecteerd.
Het was net als gisteren ochtend even onduidelijk wie er zou beginnen. Irma is deze twee dagen begonnen en we hebben besloten dit nog even zo te laten totdat het wat duidelijker wordt, dan gaat Sandra het ook doen of Saskia.
De groep was vandaag veel rustiger tijdens het kring gesprek. Irma was strenger waardoor de kinderen beter wachtten om dingen te zeggen. Dit komt stille en verlegen kinderen ten goede. Als eenmaal de structuur duidelijk is kunnen er ook weer spontaan dingen tussendoor gezegd worden maar gisteren verdween alles in een oceaan van lawaai.
Het was mooi om te zien dat de kinderen bij het zien van de bonen zich herinnerden dat ze bonen al eens tot ontkiemen hadden gebracht. Een mooie gelegenheid om het aan te grijpen om dingen te laten groeien.  
We waren mooi verdeeld over de  plekken. Daan bij het huisje, Sandra bij het atelier en Saskia bij het bouwen. Irma was bij het bouwen en het huisje.
De kinderen gingen vandaag veel beter samenwerken. Wel wordt er in de bouwhoek nog veel het gebuikelijke materiaal gepakt, zoals dublo en de trein.
Volgende week gaan we met de hele groep bouwen, met alleen materialen die geen systeem zijn, dus blokken hout, kapla, houtjes en stenen.
Als bijzaak gaan we de zandbak vullen met aarde en er spullen in planten. Van bollen tot aardappels en zaadjes. 
Omdat de kinderen steeds bezig zijn met 'wie heeft de grootste voeten', ze hadden ook al de bouwhoek gemeten met hun voeten hoeveel groter die was geworden, gaat Saskia morgen met de kinderen hun voeten omcirkelen, uitknippen en.......

04

Klasverkenning

dag 05
24 februari 2009
Sarah maakt een ster.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.