Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag was een spannende dag. De klas was heel erg veranderd en we gingen de klas verkennen. Wat was er eigenlijk allemaal anders? En de bouwhoek? Die is wel heel veel groter dan vroeger.

Kring
Mark: De plaatjes zijn weg.
Josse: waar zijn de kaarten
Algemeen: alles is wit, en dat was geel, rood, blauw. Iedereen vindt het mooi behalve Josse, die vindt het saai.
Mick: Ik heb gedroomd over een dino met vuur.
Josse: ik kan in het licht dromen
Wesly: Ik kan in het licht kijken.
Dan vertelt Mark over een droom en Romy zegt: Ik snap er geen hoedje van.
Bouwhoek
Zakaria bouwt symmetrische werken.
Zakaria: De tunnel is gesloten. Het stormde iedereen moest naar binnen.
Mitchel: Nee het stormt niet.
Zakaria: Wel aan deze kant.
Mitchel: De storm is weg.
Zakaria: Komt door mij, ik ben de storm.
Zakaria: Ik ben al groot geworden, ik ben 5.
Mitchel: Ik ben groter.
Zakaria: Mag ik nu met het vliegtuig, we zijn toch beste vrienden.
Jori: Kijk is naar mijn brug jongens.
Zakaria: Wij willen geen brug.

Reflectie

Vandaag was de eerste dag met de kinderen. We waren zo benieuwd hoe de kinderen zouden reageren op het vernieuwde lokaal.
Sommige kinderen reageerden heel vertrouwd op de nieuwe situatie, anderen konden moeilijk hun draai vinden.
Sandra ging gelijk anders naar de kinderen kijken doordat ze langer de tijd kon nemen om een kind te volgen, te observeren.
We zijn duidelijk nog op zoek naar het ritme van de dag, van de klas.
De kinderen ook.
Morgen gaan we verder zoeken.
Wel komen er al wat nieuwe materialen voor het huisje zoals gedroogde bonen om af te wegen en mee te koken.
En Jori wil graag sterke lijm.
De ouders zijn vol vragen. De één reageert enthousiast, de ander juist negatief. (van "lekker opgeruimd" tot "ongezellig!") De ouderavond van donderdag is fijn.

03

Verkenning nieuwe plekken

dag 04
23 februari 2009
Zakaria en Mitchel zijn druk in gesprek over hun bouwwerk
Sarah knutselt een tas waar ze wat in wil doen
Zoë bouwt van stenen een verblijf voor dieren
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.