Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Mare is wederom aan haar speeltuin aan het werken.Ze gaat precies volgens plan aan de slag. Ook al duurt het eindeloos lang om haar plankje door te zagen. Hierbij geeft ze niet op en probeert ze vele manieren uit om te zagen. Vandaag heeft ze twee schommels naast elkaar gemaakt. Ook heeft ze haar speeltuin kleur gegeven met verf.

63

Mare en haar speeltuin

dag 15
25 mei 2009
Mare en haar speeltuin
De speeltuin van Mare
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.